Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych (usługa) - szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych [ASPE]

Ważne do: 2022-08-26
Dodano: 2022-08-16

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych (usługa) - szkoleń w zakresie
pierwszej pomocy przedmedycznej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych [ASPE] w ramach projektu Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z
uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń dla maksymalnie 640 Asystentów Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz
Fundusz Spójności na lata 2014-2020

Osoba uprawniona do kontaktu: Pan/i Agnieszka Leszyńska, tel. 608 380 126, adres e-mail:
aleszynska(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 26 sierpnia 2022

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)