Zaproszenie do składania ofert - stanowisko kluczowego doradcy biznesowego (01/DWES/RAD/FFW/2020)

Ważne do: 1970-01-01
Dodano: 2020-02-11

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr 01/DWES/RAD/FFW/2020

Kod/y i nazwa CPV:
CPV: 79400000-8 - usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej  i zarządzania oraz podobne

Źródło finansowania:
Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie RADOMSKIM – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion radomski, powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom.
Zamówienie realizowane będzie w okresie do 31.12.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Agata Cybulska, tel. 663 831 074, adres e-mail: mowes@mowes.pl


Oferty należy przekazać w terminie do: 18 lutego 2020r do godz. 23:59