ANULOWANO: Procedura wyboru wykonawcy - zapytanie ofertowe nr 01/DIS/OS/FFW/2018

Ważne do: 2018-05-30
Dodano: 2018-05-28

Procedura wyboru wykonawcy w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/DIS/OS/FFW/2018 na usługę badawczo – konsultacyjną w ramach projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” została anulowana.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do ponownego zapytanie ofertowe w powyższym zakresie nr 02/DIS/OS/FFW/2018