Doradztwo specjalistyczne finansowe (OST)

Ważne do: 2020-08-19
Dodano: 2020-08-13

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa specjalistycznego finansowego indywidualnego i/lub grupowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołeckim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 03/DWES/OST/FFW/2020

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz
Współpracy (Beneficjent).

Miejsce wykonywania zamówienia: Subregion ostrołęcki, tj. powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski.
Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30.04.2022 r.

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem załączonych  wymagań.
Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 19 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59.