Doradztwo specjalistyczne marketingowe (RAD)

Ważne do: 2020-08-19
Dodano: 2020-08-12

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa specjalistycznego marketingowego indywidualnego i/lub grupowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nr 08/DWES/RAD/FFW/2020

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie RADOMSKIM – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz
Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia: Województwo mazowieckie - subregion radomski, powiaty:
radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom.

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 31.12.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 19 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz załączniki niezbędne do przygotowania oferty dostępne są w Bazie konkurencyjności.

Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1258538