FFW poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Specjalista ds. promocji i komunikacji

Ważne do: 2018-11-22
Dodano: 2018-11-08

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Specjalista ds. promocji i komunikacji 
(miejsce pracy: Warszawa, wymiar czasu pracy: 1 etat)

Zakres zadań:

• zaangażowanie w  działania związane z projektami realizowanymi w Dziale  Innowacji Społecznych mające na celu ich promocję i rozwój
• obsługa stron i platform projektowych, w tym współpraca z wykonawcami zewnętrznymi
• redakcja tekstów promocyjnych, ulotek, broszur i innych materiałów informacyjnych
•  prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania do współpracy podmiotów zewnętrznych (firm, przedsiębiorstw społecznych, administracji)
•  wsparcie w prowadzeniu fanpage’ów na FB, w tym obsługa infolinii
• publikowanie i redakcja treści, zdjęć, grafik na stronach i platformach projektów oraz wykorzystywanie do celów promocyjnych  innych serwisów, w tym społecznościowych
• wsparcie zespołu Działu Innowacji Społecznych w bieżących działaniach w tym współpraca z innymi działami FFW


Od kandydata/tki oczekujemy:

• znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie zaawansowanym (min. B2, konieczność komunikacji w j. angielskim w przypadku projektów międzynarodowych)
• wykształcenia minimum średniego (mile widziani studenci/absolwenci kierunków humanistycznych np. dziennikarstwo, filologie, socjologia, pedagogika)
• dyspozycyjności w zakresie pełnego etatu
• umiejętności redagowania teksów promocyjnych, tzw. lekkie pióro
• znajomość obsługi CMS (np. Word Press) oraz programów graficznych (np. Photoshop)
• doświadczenia w prowadzeniu fanpage’ów na FB
• praktycznej znajomości obsługi komputera w tym pakietu MS Office/Open Office
• znajomości zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
• wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
• wysokiej kultury osobistej
• zaangażowania w wykonywane obowiązki oraz własnej inicjatywy
i kreatywności

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do do dnia 21 listopada 2018 r. na adres: dnowicka@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  W dokumentach, o których mowa powyżej (list motywacyjny oraz CV) prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”