Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata na stanowisko: SPECJALISTY ds. PROJEKTÓW (ŁÓDŹ)

Ważne do: 2016-10-13
Dodano: 2016-10-06

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata na stanowisko: SPECJALISTY ds. PROJEKTÓW

nr referencyjny  2/DPE/2016

Miejsce pracy: Łódź, 
Forma zatrudnienia: umowa na czas określony lub zlecenie

Zakres obowiązków spec. ds. projektu:

1. Prowadzenie biura projektu: nadzór nad dokumentacją wpływającą do biura, prowadzenie bieżącej korespondencji, kontakt z uczestniczkami i uczestnikami  projektu, kontakt z pracownikami WUP.
2. Pomoc w przebiegu i koordynacji rekrutacji kandydatów do projektu: przyjmowanie zgłoszeń do projektu i wydawanie potwierdzeń przyjęcia, kontrola grafiku spotkań kandydatów z  doradcami i Komisją Rekrutacyjną, udzielanie informacji kandydatom.
3. Współpraca z doradcami i trenerami: ustalanie harmonogramów szkoleń i grafików doradztwa
4. Organizacja szkoleń i doradztwa m.in. przygotowanie sal, list obecności, kontrola frekwencji.
5. Nadzór nad realizacją planu doradztw i szkoleń przez trenerów i doradców.
6. Przesyłanie informacji nt. zrealizowanych godzin doradztwa, szkoleń, informacji  dot. uczestników do FFW na potrzeby sprawozdawczości.
7. Rozliczanie wydatkowanych dotacji i wsparcia pomostowego udzielonych uczestnikom projektu.
8. Udział w działaniach  promujących rekrutację i projekt na terenie woj. łódzkiego np.  stworzenie bazy adresowej  instytucji/organizacji,  do których będą kierowane informacje.
9. Wsparcie  ewaluacji   projektu –  drukowanie i przekazywanie ankiet doradcom, trenerom, uczestnikom, zbieranie wypełnionych ankiet .
10. Uczestnictwo w spotkaniach roboczych zespołu realizującego projekt .

Od kandydatów oczekujemy:
• doświadczenia w  realizacji projektów EFS
• wykształcenia wyższego
• umiejętności koordynowania przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym i promocyjnym
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
• dobrej znajomości obsługi komputera
• samodzielności i inicjatywy
• dyspozycyjności

Mile widziana będzie znajomość tematyki edukacji, rynku pracy oraz zarządzania projektami .

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 13 października 2016 r. włącznie, mailowo na adres: swwf@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).