Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje wykonawcy usługi badawczej (zapytanie nr 02/DIS/OS/FFW/2018)

Ważne do: 2018-06-04
Dodano: 2018-05-28

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” poszukuje wykonawcy usługi badawczej

Przedstawiamy ponownie zapytanie ofertowe nr 02/DIS/OS/FFW/2018 (poprzednie zapytanie 01/DIS/OS/FFW/2018 zostało anulowane).

Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje realizację trzech następujących części:

Część 1: Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Część 2: Konsultacje założeń modelu obligacji społecznych i badanie potrzeb kadrowych firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
Część 3: Ekspertyza dotycząca standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w wybranych branżach.

Źródło finansowania: Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020, umowa nr POWR.04.01.00-00-A002/16.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 22 450 99 45, adres e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl
Pani Dorota Nowicka, tel.: 22 450 98 69, adres e-mail: dnowicka[at]cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 4 czerwca 2018 r. do godz. 23.59.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Wzór Oferty Wykonawcy
  3. Ramowa koncepcja konsultacji modelu obligacji społecznych z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych.
  4. Ramowa koncepcja konsultacji modelu obligacji społecznych i badania potrzeb kadrowych firm działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.
  5. Ramowa koncepcja ekspertyzy dotyczącej standardowych procedur i kosztów rekrutacji oraz szkoleń wstępnych dla pracowników w wybranych branżach.