Fundacja Fundusz Współpracy szuka Eksperta/ki ds. edukacji

Ważne do: 2016-08-12
Dodano: 2016-07-26

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje eksperta/ki ds. edukacji przy realizacji projektu Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych, którego celem jest zwiększenie zakresu i trafności oferty Instytucji Rynku Pracy (IRP) skierowanej do ludzi młodych w województwie mazowieckim.

nr referencyjny 3/DPE/2016

(miejsce pracy: Warszawa, umowa cywilno-prawna)

Zakres zadań:

 1. opracowanie rekomendacji na podstawie obowiązujących dokumentów, strategii
  i programów dotyczących sytuacji osób młodych na rynku pracy w Polsce
  w kontekście systemu edukacji,
 2. przeprowadzenie diagnozy realizowanej dotychczas pomocy dla ludzi młodych
  w obszarze rynku pracy w Polsce,
 3. uczestnictwo w spotkaniach projektowych podczas których będą konsultowane rekomendacje z ekspertami zewnętrznymi i przedstawicielami: instytucjami rynku pracy, podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji, pracodawców, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz zajmujących się młodzieżą,
 4. dokonywanie niezbędnych korekt wynikających z uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania wiedzy w zakresie tematyki edukacji w Polsce,
 • posiadania doświadczenia w prowadzeniu analiz i diagnoz społecznych,
 • bardzo dobrych umiejętności w zakresie: analizy danych, wyciągania logicznych wniosków, formułowania założeń i hipotez oraz ich weryfikacji,
 • umiejętności prezentowania danych oraz przedstawiania rekomendacji,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności pracy pod presją czasu,
 • umiejętności komunikacyjnych.

Wykluczenie: do aplikowania zapraszamy osoby niezatrudnione aktualnie w instytucjach runku pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
. Wykluczenie wynika z wymogów projektu.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Anna Jezierska tel. 663-831-074,
adres e-mail:ajezierska@cofund.org.pl

Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny oraz propozycję wynagrodzenia brutto, należy przekazać w terminie do: 12.08.2016 r