Fundacja poszukuje doradcy księgowo-kadrowo-podatkowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (06/DWES/RAD/FFW/2020)

Ważne do: 2020-07-07
Dodano: 2020-06-30

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa specjalistycznego księgowo-kadrowo-podatkowego indywidualnego i/lub grupowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie RADOMSKIM – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia: Województwo mazowieckie - subregion radomski, powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom. 

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 31.12.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 7 lipca 2020 r. do godz. 23:59.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz załączniki niezbędne do przygotowania oferty dostępne są w Bazie konkurencyjności.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251985