Fundacja poszukuje doradcy prawnego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (03/DWES/RAD/FFW/2020)

Ważne do: 2020-04-19
Dodano: 2020-04-10

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa prawnego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr 03/DWES/RAD/FFW/2020

Źródło finansowania:
Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie RADOMSKIM – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion radomski, powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom.
Zamówienie realizowane będzie w okresie do 31.12.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl


Oferty należy przekazać w terminie do: 19 kwietnia 2020 r. do godz. 23:59