Fundacja poszukuje ekspertów do oceny wniosków o grant

Ważne do: 2019-02-12
Dodano: 2019-02-05

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu "Ścieżki współpracy" poszukuje wykonawcy poniższej usługi:

Usługa ekspercka polegająca na:
a. przeprowadzeniu oceny merytorycznej, uprzednio pozytywnie ocenionych formalnie, wskazanych przez Zamawiającego wniosków o grant na współpracę międzynarodową (ogólna liczba wniosków wynosi 800, każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów);
b. przeprowadzeniu ponownej  oceny merytorycznej wniosków o grant na współpracę międzynarodową, wskazanych przez Zamawiającego, w przypadku rozbieżności w ocenie danego wniosku przez dwóch ekspertów;
c. udziale w posiedzeniach Komisji Oceny Wniosków organizowanych przez FFW.

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym LINKIEM

Kod/y i nazwa CPV: sługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 79000000-4

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe nr 02/CPE/FFW/2019
2. Zał. 1. Wzór oferty
3. Zał. 2. Istotne postanowienia umowy