Fundacja poszukuje kandydata/tki na stanowisko: SPECJALISTY/TKI ds. PROJEKTÓW (ŁÓDŹ)

Ważne do: 2016-07-05
Dodano: 2016-06-21

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/tki na stanowisko SPECJALISTY/TKI ds. PROJEKTÓW. 

nr referencyjny  1/DPE/2016

(miejsce pracy Łódź, umowa na czas określony)

Zakres obowiązków spec. ds. projektu:

 1. Prowadzenie biura projektu: nadzór nad dokumentacją wpływającą do biura, prowadzenie bieżącej korespondencji, kontakt z uczestniczkami i uczestnikami  projektu, kontakt z pracownikami WUP.
 2. Pomoc w przebiegu i koordynacji rekrutacji kandydatów do projektu: przyjmowanie zgłoszeń do projektu i wydawanie potwierdzeń przyjęcia, kontrola grafiku spotkań kandydatów z  doradcami i Komisją Rekrutacyjną, udzielanie informacji kandydatom.
 3. Współpraca z doradcami i trenerami: ustalanie harmonogramów szkoleń i grafików doradztwa
 4. Organizacja szkoleń i doradztwa m.in. przygotowanie sal, list obecności, kontrola frekwencji.
 5. Nadzór nad realizacją planu doradztw i szkoleń przez trenerów i doradców.
 6. Przesyłanie informacji nt. zrealizowanych godzin doradztwa, szkoleń, informacji  dot. uczestników do FFW na potrzeby sprawozdawczości.
 7. Udział w działaniach  promujących rekrutację i projekt na terenie woj. łódzkiego np.  stworzenie bazy adresowej  instytucji/organizacji,  do których będą kierowane informacje.
 8. Wsparcie  ewaluacji   projektu –  drukowanie i przekazywanie ankiet doradcom, trenerom, uczestnikom, zbieranie wypełnionych ankiet .
 9. Uczestnictwo w spotkaniach roboczych zespołu realizującego projekt.

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w  realizacji projektów EFS
 • wykształcenia wyższego
 • umiejętności koordynowania przedsięwzięć o charakterze organizacyjnym i promocyjnym
 • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • dobrej znajomości obsługi komputera
 • samodzielności i inicjatywy
 • dyspozycyjności

Mile widziana będzie znajomość tematyki edukacji, rynku pracy oraz zarządzania projektami .

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 5 lipca 2016 r. włącznie, mailowo na adres: swwf@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. 

Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).