Fundacja poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Animator/ka

Ważne do: 2020-07-29
Dodano: 2020-07-16

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” poszukuje kandydata/tki na stanowisko: Animatora/ki

nr referencyjny: 04/DWES/CIE/FFW/2020

Miejsce pracy: subregion ciechanowski, tj. powiaty: żuromiński, mławski, ciechanowski, płoński, pułtuski.

Zakres obowiązków animatora/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:
1. Animacja lokalna
• animacja lokalna połączona z rekrutacją osób fizycznych do projektu
• praca z organizacjami pozarządowymi, które chcą się „ekonomizować”/ przekształcać w PS
• organizacja i koordynowanie działań (szkoleń i doradztwa) w Centrum Inkubacji i Rozwoju PES
• budowanie i rozwój partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim,
• udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb oraz tworzenia planów działania, rekomendowanie innego wsparcia np. doradztwa, wizyt studyjnych, szkoleń,
• wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
• wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną,
• prowadzenie działań animacyjnych skierowanych do lok. środowisk,
• wspieranie procesu budowy, rozwoju i ewaluacji partnerstw,
• organizacja wizyt studyjnych
2. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu.
3. Współpraca z zespołem, w tym innym animatorem /animatorką oraz rekruterem/rekruterką w terenie.

Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów EFS,
• znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
• doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z animacją lokalną/ tworzeniem partnerstw/ współpracą z organizacjami pozarządowymi i
samorządem,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
• posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,

Oferujemy:

• współpracę w wymiarze od 0,5 do 1 etatu do 30 kwietnia 2022 r.
• elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko. W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny  04/DWES/CIE/FFW/2020

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 29 lipca 2019 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”