Fundacja poszukuje kandydata/tki na stanowisko Psycholog/żka

Ważne do: 2017-06-23
Dodano: 2017-06-14

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” poszukuje kandydata na stanowisko:

Psychologa/żki

nr referencyjny: 15/DWES/RAD/FFW/2017

miejsce pracy: subregion radomski, tj. powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, przysuski, lipski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom.
forma współpracy: umowa cywilnoprawna

Zakres obowiązków psychologa/żki:
1. Udział w procesie rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie poprzez:
• przygotowanie ankiet badających umiejętności społeczne potencjalnych uczestników,
• ocenę ankiet,
• przeprowadzenie rozmowy indywidualnej oceniającej motywację potencjalnych uczestników do uczestnictwa w przedsiębiorstwie społecznym (w skali od 1 do 5),
• sporządzenie rekomendacji do uczestnictwa w projekcie, zawierającej ewentualne deficyty do wyrównania,
• udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej.
2. Indywidualne wsparcie uczestników:
• udzielanie pomocy psychologicznej uczestnikom projektu w wyrównywaniu deficytów zgodnie z rekomendacjami wystawionymi w trakcie rekrutacji,
• udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej uczestnikom w trakcie realizacji projektu
w momencie wystąpienia zapotrzebowania.
3. Usługi psychologiczne będą świadczone w terminach określonych przez Zamawiającego
w następującym wymiarze:
• udział w procesie rekrutacji: maksymalnie 150 godzin.
• indywidualne wsparcie uczestników: maksymalnie 145 godzin.
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego: tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia,
• minimum rocznego doświadczenia w udzielaniu wsparcia psychologicznego dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
• doświadczenia w procesie rekrutacji uczestników z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (w rozumieniu ustawy o spółdzielniach socjalnych), praca w przynajmniej 1 projekcie współfinansowanym z EFS,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• dobrej organizacji pracy i odporności na stres,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
• mobilności i znajomości topografii Mazowsza (spotkania w różnych miejscowościach subregionu radomskiego)
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do dnia 23 czerwca 2017 r. włącznie, na adres mailowy: mowes@mowes.pl. W tytule maila proszę podać numer referencyjny.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).