Fundacja poszukuje kandydata/tki na stanowisko Specjalista ds. promocji i komunikacji

Ważne do: 2017-09-21
Dodano: 2017-09-07

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/tki na stanowisko:

Specjalista ds. promocji i komunikacji

(miejsce pracy: Warszawa, wymiar czasu pracy: 1 etat)

Zakres zadań:

• prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania do współpracy podmiotów zewnętrznych (firm, przedsiębiorstw społecznych, administracji)
• obsługa stron i platform projektowych, w tym współpraca z wykonawcami zewnętrznymi
• wsparcie w prowadzeniu fanpage’ów na FB, w tym obsługa infolinii
• redakcja tekstów promocyjnych, ulotek, broszur i innych materiałów informacyjnych
• publikowanie i redakcja treści, zdjęć, grafik na stronach i platformach projektów oraz wykorzystywanie do celów promocyjnych  innych serwisów, w tym społecznościowych
• zaangażowanie w inne działania związane z projektami Działu Innowacji Społecznych mające na celu ich promocję
• wsparcie zespołu Działu Innowacji Społecznych w bieżących działaniach w tym współpraca z innymi działami FFW

Od kandydata/tki oczekujemy:

• wykształcenia minimum średniego (mile widziani studenci kierunków humanistycznych np. dziennikarstwo, filologie, socjologia, pedagogika)
• dyspozycyjności w zakresie pełnego etatu
• znajomości obsługi komputera w tym pakietu MS Office/Open Office
• znajomość obsługi CMS (np. WordPress) oraz programów graficznych (np. Photoshop)
• doświadczenia w prowadzeniu fanpage’ów na FB
• umiejętności redagowania teksów promocyjnych, tzw. lekkie pióro
• znajomości zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu
• wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
• wysokiej kultury osobistej
• zaangażowania w wykonywane obowiązki oraz własnej inicjatywy
i kreatywności
• znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średnim (B1)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do do dnia 21 września 2017 r. na adres: dnowicka@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Jednocześnie uprzejmie prosimy o zawarcie w CV następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z dnia 21 sierpnia 1997 r.”.