Fundacja poszukuje kandydatka/tki na stanowisko Specjalisty/ki ds. rekrutacji (Ciechanów/Ostrołęka)

Ważne do: 2017-05-19
Dodano: 2017-05-12

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektów „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” oraz Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty/ki ds. rekrutacji

nr referencyjny: 02/DWES/CIE/FFW/2017
 
miejsce pracy: subregion ciechanowski tj. powiaty: żuromiński, mławski, ciechanowski, płoński, pułtuski oraz subregion ostrołęcki tj. powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski

Zakres obowiązków Specjalisty/ki ds. rekrutacji:

 • aktywne poszukiwanie i rekrutacja uczestników projektu,
 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności uczestników,
 • pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych dla kandydatów: osób fizycznych i prawnych,
 • organizacja spotkań rekrutacyjnych,
 • wyszukiwanie i rekrutacja liderów lokalnych, pomoc w zawiązywaniu się grup inicjatywnych,
 • udzielanie informacji kandydatom na uczestników nt. oferty mOWES na spotkaniach indywidualnych i grupowych, informowanie uczestników o kryteriach rekrutacji,
 • organizacja procesu rekrutacji – w tym przygotowanie regulaminu rekrutacji, umawianie spotkań kandydatów z doradcą zawodowym i psychologiem oraz nadzór prac komisji rekrutacyjnej,
 • informowanie uczestników o kwalifikacji do projektu,
 • przygotowanie zestawień, raportów dotyczących rekrutacji, wprowadzanie danych uczestników do bazy SL2014,
 • współpraca z animatorem/animatorką i specjalistami/specjalistkami ds. partnerstw lokalnych

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w realizacji projektów EFS,
 • znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
 • doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z rekrutacją, HR lub animacją lokalną
 • sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności
 • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,

Oferujemy:

 • współpracę w wymiarze min. 1 etatu do 30 kwietnia 2019r.
 • elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny oraz informację o interesującym wymiarze etatu.

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia  19 maja 2017 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).