Fundacja poszukuje kluczowego doradcy księgowo-kadrowo-podatkowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (05/DWES/RAD/FFW/2020)

Ważne do: 2020-06-12
Dodano: 2020-06-05

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

(05/DWES/RAD/FFW/2020)

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie doradztwa księgowo-kadrowo-podatkowego indywidualnego i/lub grupowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło finansowania:
Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie RADOMSKIM – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy
(Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion radomski, powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom.

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 31.12.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 12 czerwca 2020 r. do godz. 23:59.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz załączniki niezbędne do przygotowania oferty dostępne są w Bazie konkurencyjności. 
Link do ogłoszenia:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248843