Fundacja poszukuje osoby do współpracy jako trener / coach

Ważne do: 2018-11-21
Dodano: 2018-11-14

[EDYCJA 22.11.2018] INFORMUJEMY, ŻE DECYZJĄ Z DNIA 22.11.2018 R. NINIEJSZE ZAPYTANIE OFERTOWE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE.

-

Zaproszenie do składania ofert: Współpraca jako trener/coach przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej.

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Forest School Center" zaprasza do składania ofert.

Przedmiot zamówienia: Współpraca (w trakcie trwania całego projektu) jako trener i coach przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej  oraz  udzielenie indywidualnego coachingu uczestnikom projektu.

Źródło finansowania: finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt Forest School Center.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Anna Szkiruć-Kostrzewa tel. 692 487 524, adres e-mail: aszkiruc(at)cofund.org.pl
Pani Krystyna Tabor, tel. 697 747 787, adres e-mail: ktabor(at)cofund.org.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 21 listopada 2018 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Zapytanie ogłoszone również w Bazie Konkurencyjności – link