Fundacja poszukuje Specjalisty/ki ds. partnerstw lokalnych - subregion ostrołęcki

Ważne do: 2017-10-02
Dodano: 2017-09-25
Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” poszukuje kandydata/ki na stanowisko: Specjalista/ka ds. partnerstw lokalnych
 
nr referencyjny: 09/DWES/OST/FFW/2017
 
miejsce pracy: subregion ostrołęcki, tj. powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski
 
Zakres obowiązków spec. ds. partnerstw lokalnych:
 1. Realizacja działań związanych z budowaniem i rozwojem partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie radomskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:
 • udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb oraz tworzenia planów działania,
 • wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
 • wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną,
 • docieranie do potencjalnych członków partnerstw, zachęcanie ich do podejmowania inicjatyw  ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej,
 • animacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie radomskim,
 • wspieranie procesu budowy, rozwoju i ewaluacji partnerstw,
 • animacja lokalna, organizacja wizyt studyjnych

2. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu.

Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w realizacji projektów EFS,
 • znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
 • doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z animacją lokalną/ tworzeniem partnerstw/ współpracą z organizacjami pozarządowymi i samorządem,
 • sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
 • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,
Oferujemy:
 • współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 30 kwietnia 2019 r.
 • elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.
 
W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny. Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 2 października 2017 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl.
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).