Fundacja poszukuje Specjalisty/ki ds. rekrutacji - subregion ostrołęcki nr 06/DWES/OST/FFW/2019

Ważne do: 2019-07-19
Dodano: 2019-07-10

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko:

Specjalisty/ki ds. rekrutacji

nr referencyjny: 06/DWES/OST/FFW/2019

miejsce pracy: subregion ostrołęcki tj. powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski

Zakres obowiązków Specjalisty/ki ds. rekrutacji:
• aktywne poszukiwanie i rekrutacja uczestników projektu,
• weryfikacja dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności uczestników,
• pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych dla kandydatów: osób fizycznych i prawnych,
• organizacja spotkań rekrutacyjnych,
• wyszukiwanie i rekrutacja liderów lokalnych, pomoc w zawiązywaniu się grup inicjatywnych,
• udzielanie informacji kandydatom na uczestników nt. oferty mOWES na spotkaniach indywidualnych i grupowych, informowanie uczestników o kryteriach rekrutacji,
• organizacja procesu rekrutacji – w tym przygotowanie regulaminu rekrutacji, umawianie spotkań kandydatów ze specjalistą ds. reintegracji oraz nadzór prac komisji rekrutacyjnej,
• informowanie uczestników o kwalifikacji do projektu,
• przygotowanie zestawień, raportów dotyczących rekrutacji,
• czuwanie nad prawidłową realizacją wskaźników projektu (wskaźników ściśle przypisanych do działań i zadań specjalisty ds. rekrutacji)
• wpisywanie i uzupełnianie danych uczestników projektu do systemu SL2014
• współpraca z animatorem/animatorką oraz pozostałą kadrą OWES

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów EFS,
• znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
• doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z rekrutacją, HR,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office
• znajomości systemu SL2014
• posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 30 kwietnia 2022 r. Istnieje możliwość łączenia stanowisk do pełnego etatu ze stanowiskiem animatora.
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny oraz informację o interesującym wymiarze etatu.

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 19 lipca 2019 r. do godz. 16:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).