Fundacja poszukuje studentów i studentki na płatny staż / praktykę zawodową

Ważne do: 2019-03-15
Dodano: 2019-02-27

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje studentów i studentki na  płatny staż / praktykę zawodową

nr referencyjny  1/FFW/2019

Czas trwania : 3 – 6 miesięcy, elastyczny czas pracy
Miejsce : Warszawa, ul. Górnośląska 4a

Oferujemy:
• Poznanie specyfiki realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych
• Zapoznanie się z funkcjonowaniem i administracją dużym biurem
• Poznanie dziedzin takich jak współpraca ponadnarodowa, wsparcie przedsiębiorczości,  ekonomia społeczna, innowacje społeczne,  wsparcie uczenia się przez całe życie itp.
• Zapoznanie się z nowoczesną  nastawioną na pracowników kulturą organizacyjną
• Poznanie specyfiki pracy w organizacji pozarządowej
• Pracę w zgranym, energicznym zespole

Oczekujemy:
• Pozytywnego nastawienia i zaangażowania
• Chęci uczenia się
• Inicjatywy
• Umiejętność pracy w zespole
• Sumienności i dokładności

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 15  marca  2019 r. włącznie, mailowo na adres: aluck@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane załączone  

Oświadczenie :
Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych