Fundacja szuka eksperta - doradcy biznesowego dla uczestników projektu "Sukces we własnej firmie"

Ważne do: 2016-07-22
Dodano: 2016-07-15

Zaproszenie skierowane do osób indywidualnych do składania ofert w zakresie oceny formularzy rekrutacyjnych kandydatek i kandydatów do udziału w projekcie „Sukces we własnej firmie”, mającym na celu wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób pozostających bez pracy z terenu woj. łódzkiego oraz doradztwa indywidualnego biznesowego dla uczestników i uczestniczek tego projektu. Zapytanie nr 01/DPE/SWF/2016

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty  z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Usługa ekspercka doradcy biznesowego w projekcie mającym na celu wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób pozostających bez pracy z terenu woj. łódzkiego. Rezultatem projektu będzie powstanie minimum 65 nowych firm, które zostaną utrzymane przez okres min. 12 miesięcy. Usługa będzie realizowana w dwóch etapach:

Etap 1 - ocena formularzy rekrutacyjnych kandydatek i kandydatów do udziału w projekcie. 
Usługa polega na ocenie 80 formularzy rekrutacyjnych odnośnie szans rynkowych prowadzonej firmy, wyrażeniu opinii na piśmie oraz przyznaniu stosownej ilości punktów, zgodnie z regulaminem rekrutacji do projektu. Przewiduje się, że ocena powinna zająć około 15 dni roboczych.

Etap 2 – doradztwo indywidualne dla uczestników i uczestniczek projektu – pomoc w przygotowaniu biznesplanu, dostosowanie firmy do potrzeb lokalnego rynku i predyspozycji uczestnika – funkcja i cele biznesplanu, zasady konstrukcji, struktura, plan marketingowy, analiza SWOT, plan finansowy, prezentacja kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Średnio 5 godzin./os. dla 40 osób, tj. ok. 200 godzin.

Szczegóły zamówienia w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Źródło finansowania: Projekt „Sukces we własnej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Osoba uprawniona do kontaktu: Pan Radosław Płużyński tel. 22 4509 831, adres e-mail: rpluzynski(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 22.07.2016 r.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)