Fundacja szuka eksperta – doradcy zawodowego do rekrutacji w projekcie

Ważne do: 2016-07-22
Dodano: 2016-07-18

Fundacja szuka eksperta – doradcy zawodowego, do udziału w rekrutacji kandydatek i kandydatów do projektu „Sukces we własnej firmie”, mającym na celu wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób pozostających bez pracy z terenu woj. łódzkiego.

Przedmiot zamówienia: Usługa ekspercka doradcy zawodowego przy rekrutacji kandydatek i kandydatów do udziału w projekcie mającym na celu wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób pozostających bez pracy z terenu woj. łódzkiego.

Usługa polega na odbyciu spotkań z kandydatami i kandydatkami, ocenie ich predyspozycji zawodowych do prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzeniu pisemnej opinii i wyrażeniu jej w punktach.
Doradca zawodowy odbędzie 60 godzinnych spotkań, wciągu 8 dni roboczych, począwszy od 29.08.2016 r. do 07.09.2016 r. Spotkania będą miały miejsce w pomieszczeniach biurowych przy ul. Wólczańskiej 51 w Łodzi. Termin realizacji usługi może ulec przesunięciu.

Forma współpracy: umowa cywilnoprawna. Zaproszenie skierowane do osób indywidualnych.

Oczekiwania wobec Wykonawcy:

  • wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu doradztwa zawodowego
  • posiadanie przynajmniej 3 letniego doświadczenia na stanowisku w zakresie doradztwa zawodowego
  • doświadczenie w pracy z osobami w wieku 50+
  • pełna dyspozycyjność w okresie realizacji usługi
  • przeszkolenie z zasad niedyskryminacji i zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowym autem będzie doświadczenie przy projektach finansowanych z EFS

Źródło finansowania: Projekt „Sukces we własnej firmie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Osoba uprawniona do kontaktu: Pan Radosław Płużyński tel. 22 4509 831, adres e-mail: rpluzynski(at)cofund.org.pl
Ofertę zawierającą CV, list motywacyjny oraz propozycję wynagrodzenia brutto, należy przekazać w terminie do: 22.07.2016 r