Fundacja szuka specjalisty(tki) ds. dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS

Ważne do: 2019-02-28
Dodano: 2019-02-19
Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” poszukuje kandydata/ki na stanowisko: specjalist(k)a ds. dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS
 
nr referencyjny: 01/DWES/RAD/FFW/2019
 
miejsce pracy: Warszawa
 
forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego (1) etatu
 
Zakres obowiązków specjalisty/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:
 
1. Praca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw społecznych.
 
2. Monitoring rozliczeń finansowych udzielonego wsparcia finansowego w ramach projektu oraz utrzymywania trwałości dofinansowanych miejsc pracy:
 
 • Przygotowanie umów na udzielenie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie /zatrudnienie w PES/PS oraz wsparcia pomostowego,
 • Monitorowanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym realizacji wizyt monitoringowych w dofinansowanych PES/PS,
 • Kontrola i weryfikacja rozliczeń dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących wypłaty transz dla PES/PS,
 • Prowadzenie korespondencji z uczestnikami projektu, udzielanie pisemnych odpowiedzi.
 
3. Monitorowanie finansów projektu, przyjmowanie i opisywanie dokumentacji finansowej zewnętrznej oraz wewnętrznej,
 
4. Przygotowywanie informacji o działaniach OWES oraz dostępnym w ramach oferty OWES wsparciu doradczym przy tworzeniu nowych organizacji pozarządowych, PES i PS,
 
5. Przygotowywanie nowych propozycji i projektów w zakresie obszaru działania Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej, współpraca z w tym zakresie z innymi pracownikami i zespołami Fundacji Fundusz Współpracy oraz partnerami.
 
6. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu, tj. wkładu do wniosków o płatność,
 
7. Udział w bieżących czynnościach związanych z realizacją zadań działu, udział w procedurach wyboru wykonawców,  udział w przygotowaniu umów i innej dokumentacji służącej wykonywaniu zadań działu, udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach  poświęconych realizacji projektów, udział w działaniach związanych archiwizacją dokumentacji projektowej
 
8. Współpraca z personelem OWES, w szczególności z kierownikiem, kluczowymi doradcami ogólnymi i biznesowymi, animatorem, specjalistami/specjalistkami ds. partnerstw lokalnych oraz rekruterem/rekruterką w terenie oraz wykonawcami usług.
 
 
Od kandydata/ki oczekujemy:
 
 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w realizacji projektów EFS,
 • znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
 • doświadczenia (min. 2 lata) , w tym min. rok na stanowisku związanym z rozwojem ekonomii społecznej/ realizacji projektów unijnych dofinansowanych z EFS,
 • sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
 • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
Oferujemy:
 
 • współpracę w wymiarze pełnego etatu
 • elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.
 • Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.
 
W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny (01/DWES/RAD/FFW/2019)
 
Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: dpredkopowicz@cofund.org.pl
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie dot. danych osobowych, które stanowi załącznik do tego ogłoszenia.