Fundacja szuka wykonawcy materiałów promocyjnych na potrzeby projektu