Główny Specjalista_tka ds. audytu i kontroli

Ważne do: 2023-04-30
Dodano: 2023-01-31

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z rozwojem działalności w zakresie kontroli i weryfikacji wniosków o płatność projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków unijnych/środków publicznych poszukuje osób do pracy na stanowisku: Główny specjalista/Specjalista

Twój zakres obowiązków:

 • realizacja zadań kontrolnych i/lub weryfikacja wniosków o płatność projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków unijnych/środków publicznych,
 • tworzenie i współtworzenie dokumentacji/raportów z kontroli/weryfikacji wniosków o płatność zgodnie z wymogami,
 • kontakt z kontrolowanym podmiotem
 • raportowanie zrealizowanych prac przełożonemu,
 • nadzór nad powierzonymi dokumentami i informacjami.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczne doświadczenie w obszarze związanym z audytem/kontrolą/ weryfikacją wniosków o płatność projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym unijnych,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • minimum podstawowa znajomość ustawy o rachunkowości i zamówień publicznych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do wyjazdów służbowych (prawo jazdy kat. B mile widziane),
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowe atuty:

 • uprawnienia audytora (osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869, z późn. zm.)),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym),

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia w pełnym wymiarze etatu
 • premie roczne uzależnione od wyników
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w energicznym i sympatycznym zespole,
 • Pracę w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Dodatkowe świadczenia pracownicze: PPK, ubezpieczenie grupowe – polisa na życie, możliwość korzystania z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz z programu MultiSport, dofinansowanie wypoczynku;
 • Przyjazną przestrzeń biurową (remont części wspólnej zakończony w 2022 r.) położoną w doskonałej lokalizacji

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z klauzulą: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Fundusz Współpracy danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”