Informacja dot. postępowania nr 5/DWES/OST/FFW/2019

Ważne do: 2019-04-17
Dodano: 2019-04-16

Postępowanie dot. wyboru wykonawcy w związku z zapytaniem ofertowym nr 5/DWES/OST/FFW/2019 na usługi polegające na kompleksowej realizacji 12 filmów promujących przedsiębiorstwa społeczne z subregionu ostrołęckiego, w związku z błędnie podanym adresem e-mailowym na jaki można składać oferty, zostało anulowane.