Informacja dot. Zapytania ofertowego nr 05/BZP/IZS/2019

Ważne do: 2019-06-21
Dodano: 2019-05-31

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 05/BZP/IZS/2019 z dnia 15 maja 2019 roku na wykonanie ekspertyzy uwarunkowań prawnych modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” nie zostało rozstrzygnięte.

W ramach odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona z powodu niespełnienia kryterium podmiotowego.