Informacja dot. zapytania ofertowego nr 11/BZP/IZS/2019

Ważne do: 2019-09-30
Dodano: 2019-09-17

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 11/BZP/IZS/2019 z dnia 5 września 2019 roku na opracowanie i udostępnienie szkolenia e-learningowego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” nie zostało rozstrzygnięte.