Kompleksowa współpraca ekspercko- trenerska - muzyka w przedszkolu leśnym

Ważne do: 2020-07-08
Dodano: 2020-07-02

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do współpracy jako ekspert i trener przy opracowaniu i testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej realizowanego w ramach projektu” Forest School Center”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamównienia:
Kompleksowa współpraca we wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej obejmująca następujące części:

A.
Przygotowanie nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej tzn.: opracowanie opracowanie testu poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika szkolenia – z zakresu tematycznego zapytania, opracowanie schematów warsztatów, opracowanie materiałów warsztatowych, w tym ćwiczeń warsztatowych,
Przewidywany termin realizacji zadania lipiec 2020 r.

B.
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w ramach pilotażowego programu szkoleniowego obejmujące:
a) przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z tematu Muzyka w przedszkolu leśnym,

Łączna liczba godzin szkoleniowych na realizację tematów w jednej grupie szkoleniowej wynosi max 4 h.

b) sporządzanie raportów z przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych,

Założenia funkcjonowania warsztatów szkoleniowych:
 Warsztaty szkoleniowe przewidziane są dla 25 uczestników, podzielonych na 2 grupy, gr 1 - 12 uczestników gr. 2 - 13 uczestników;
 Prowadzone są w formule 14 weekendowych zjazdów,
 Trener prowadzi szkolenie w danym temacie 2 razy, po 1 razie dla każdej grupy;
 Czas szkoleniowy jednego zjazdu warsztatowego jest dzielony na kilku trenerów.
 Warsztaty zaczynają się w piątki od godziny 16:00 i trwają do godziny 15:00 w niedzielę. Łączny czas warsztatowy jednego zjazdu to 18 godz. zegarowych;
 Warsztaty odbędą się na terenie SP w Przyłękowie dniach 10-11 lipca 2020 r Zamawiający pokrywa koszty wyżywienia i noclegu w trakcie zjazdów. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu trenerów.
Przewidywany termin realizacji warsztatów:
10-11 lipca 2020 r.

Tematy realizowane będą przy wykorzystaniu metod pracy warsztatowej w plenerze przy m.in. następujących założeniach:
• wykorzystanie ruchu i przebywania w lesie – przykłady gier i zabaw opartych o zjawiska
i procesy zachodzące w przyrodzie
• wykorzystanie przyrody jako pomocy edukacyjnej
• wykorzystanie rękodzieła w edukacji leśnej
• wykorzystanie zmysłów w poznawaniu świata roślin i świata zwierząt.

C.
Opracowanie materiałów do podręcznika dla nauczycieli przedszkoli leśnych - zgodnie z zakresem tematycznym rzeczowego oraz formacie ustalonym z Zamawiającym - przewidywany termin realizacji do 20 lipca 2020

Harmonogram realizacji zamówienia
1) przygotowanie scenariusza - lipiec 2020
2) przeprowadzenie warsztatów - 10 -11 lipca 2020 r.
3) przygotowanie tekstów do podręcznika dla nauczycieli pedagogiki leśnej - do 20 lipca 2020

PEŁNA TREŚĆ ZAMÓINIA DOSTĘPNA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252241