Korekta zapytania ofertowego nr 02/CPE/FFW/2018 – usługa doradcza (tutoring)

Ważne do: 2019-01-09
Dodano: 2019-01-02

Informujemy, że w dn. 2.01.2019 r. wprowadzona została korekta do zapytania ofertowego  nr 02/CPE/FFW/2018 – usługa doradcza (tutoring) (https://cofund.org.pl/ogloszenia/644892720) .

Zmieniono pkt. I.4. Obecne brzmienie jest następujące:

Zapytanie ofertowe jest skierowane do wykonawców którzy są osobami fizycznymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a także pozostałych podmiotów w tym osoby prawnych, którzy zatrudniają na podstawie umowy o pracę specjalistów z określonej w zapytaniu dziedziny; w takim przypadku Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika Wykonawcy do wykonywania umowy spełniającego kryteria. W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum wykonawców Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika danego Wykonawcy do wykonywania umowy; w przypadku gdy Wykonawca posługuje się podwykonawcami Wykonawca wskazuje konkretnego podwykonawcę lub pracownika danego podwykonawcy do wykonywania umowy którzy spełniają kryteria wskazane w zapytaniu.

W związku z powyższym termin nadsyłania ofert zostaje przedłużony do 9.01.2019 r. do godz. 16.00. 

Poniżej załączamy zestaw dokumentów po korekcie.

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym  LINKIEM