Oferta współpracy dla Trenera/rki przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej (22/FSC/FFW/2020)

Ważne do: 2020-01-10
Dodano: 2020-01-02

Kompleksowa współpraca jako trener przy opracowaniu i wdrożeniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej. (22/FSC/FFW/2020)

Zapytanie jest ogłoszone w ramach projektu „Forest School Center”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem „Forest School Center” jest opracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej oraz jego wdrożenie.

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem wymagań w załączniku.

Ogłoszenie opublikowane w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI


W załaczeniu:

1. Pełna treść ogłoszenia
2. Wzór oferty