Organizacja 4 spotkań w Warszawie i Radomiu w ramach projektu Ścieżki współpracy

Ważne do: 2018-11-09
Dodano: 2018-10-31

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu "Ścieżki współpracy" poszukuje wykonawcy poniższego zlecenia:

Celem zamówienia jest organizacja 4 spotkań w Warszawie i Radomiu w ramach projektu "Ścieżki współpracy" (wynajem sal i catering) „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym  LINKIEM 

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia/ zakres usługi:

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 4 spotkań dla uczestników projektu „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”:
a. regionalne spotkanie animacyjne z wnioskodawcami w Warszawie – 27.11 – 70 uczestników, 4h
b. regionalne spotkanie animacyjne z wnioskodawcami w Radomiu – 29.11 – 70 uczestników, 4h
c. warsztaty animacyjne z wnioskodawcami w Warszawie – 4.12 – 15 uczestników, 6h
d. warsztaty animacyjne z wnioskodawcami w Radomiu – 6.12 – 15 uczestników, 6h

W skład usługi wchodzą:

a. Usługa wyżywienia oraz zapewnienia poczęstunku w trakcie „przerw kawowych” w trakcie 4 spotkań. Usługa obejmuje każdorazowo zapewnienie:
• 1 przerwę kawową odpowiednio dla spotkań w pkt 1)a. i 1)b, tj. dla regionalnych spotkań informacyjnych, dla 70 osób każdorazowo
• 1 przerwę kawową oraz 1 zestawu obiadowego dla spotkań w pkt 1)c. i 1)d., tj. dla warsztatów animacyjnych z wnioskodawcami, dla 15 osób każdorazowo
W skład zestawu obiadowego wchodzić będzie: zupa, drugie danie, deser, napoje.
W ofercie powinno znajdować się danie wegetariańskie. Obiad może mieć formę bufetu szwedzkiego. Do oferty należy dołączyć 2-3 przykładowe menu dla każdego z posiłków na dany dzień. W skład przerwy kawowej wchodzić będą: kawa, herbata, napoje (min. woda oraz soki owocowe), ciastka, owoce sezonowe.
b. Wynajęcie sali konferencyjnej:
• 1 sala konferencyjna dla 70 osób dla spotkań w pkt 1)a. i 1)b, tj. dla regionalnych spotkań informacyjnych
• 1 sala konferencyjna dla 15 osób dla spotkań w pkt 1)c. i 1)d., tj. dla warsztatów animacyjnych z wnioskodawcami
Wymagania wobec sali konferencyjnej: sala widna (światło dzienne), możliwość ustawienia teatralnego i stołów do pracy w czterech małych grupach zadaniowych;; wyposażenie sali w min. 1 mikrofon (dla spotkań skierowanych do 70 osób),
1 komputer, 1 ekran, 1 rzutnik, 1 flipchart (z papierem i flamastrami kolorowymi), dostęp do Internetu (dla wszystkich sal).

Kod CPV: 55000000-0

Nazwa kodu CPV: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Pełna TREŚĆ ZAMÓWIENIA oraz zasady aplikowania jest dostępna w Bazie Konkurencyjności, pod tym  LINKIEM