Poszukujemy ekspertów ds. pozyskiwania środków prywatnych

Ważne do: 2021-06-11
Dodano: 2021-05-21

Social Impact Vouchers to pilotażowy projekt wpierający nieaktywne zawodowo kobiety, które chcą powrócić na rynek pracy poprzez rozwijanie swoich kompetencji cyfrowych.

Jesteśmy częścią międzynarodowej inicjatywy, w ramach której w 8 krajach UE tworzone są fundusze typu Social Impact Fund, gromadzące kapitał, by dać wybranym grupom możliwość powrotu na rynek pracy.

W Polsce, w ramach działań funduszu, oferujemy:

  • rozwój kompetencji cyfrowych;
  • coaching i doradztwo

Więcej szczegółów: https://www.4impact.pl/

 

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie prywatnych środków na rzecz Funduszu 4Impact, którego celem jest powrót na rynek pracy nieaktywnych zawodowo kobiet, poprzez podnoszenie ich kompetencji cyfrowych.

Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do nowej inicjatywy i chcesz zdobyć doświadczenie w tworzeniu innowacyjnego narzędzia wspierającego kobiety w powrocie na rynek pracy, zapraszamy do przesłania swojej oferty zawierającej opis doświadczeń w pozyskiwaniu partnerów i środków prywatnych oraz CV na adres: wspolpraca.siv@cofund.org.pl do dnia 11.06.2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Załącznika 1 i dołączenie do CV zapisu:

Zapoznałam/em się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych przez Fundację Fundusz Współpracy. W przypadku przekazania danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w ogłoszeniu wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez Administratora.

Załączniki:

  1. SIV - zakres zadan_pozyskiwanie środków
  2. Załącznik 1 - obowiązek informacyjny