Rekrutacja mOWES: Animator / ka

Ważne do: 2019-05-17
Dodano: 2019-05-10

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” poszukuje kandydata na stanowisko: Animatora/ki

nr referencyjny: 1/DWES/CIE/FFW/2019

miejsce pracy: subregion ciechanowski, tj. powiaty: żuromiński, mławski, ciechanowski, płoński, pułtuski.

Zakres obowiązków animatora/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:

1. Animacja lokalna
• animacja lokalna połączona z rekrutacją osób fizycznych do projektu
• praca z organizacjami pozarządowymi, które chcą się „ekonomizować”/ przekształcać w PS
• organizacja i koordynowanie działań (szkoleń i doradztwa) w Centrum Inkubacji i Rozwoju PES
• budowanie i rozwój partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim,
• udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb oraz tworzenia planów działania, rekomendowanie innego wsparcia np. doradztwa, wizyt studyjnych, szkoleń,
• wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
• wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną,
• prowadzenie działań animacyjnych skierowanych do lok. środowisk,
• wspieranie procesu budowy, rozwoju i ewaluacji partnerstw,
• organizacja wizyt studyjnych

2. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu.

3. Współpraca z zespołem, w tym innym animatorem /animatorką oraz rekruterem/rekruterką w terenie.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów EFS,
• znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
• doświadczenia (min. 1 rok) na stanowisku związanym z animacją lokalną/ tworzeniem partnerstw/ współpracą z organizacjami pozarządowymi i
samorządem,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
• posiadania prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu,

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze od 0,5 do 1 etatu do 30 kwietnia 2022 r.
• elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku
zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko. W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny  1/DWES/CIE/FFW/2019

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).