Rozeznanie cenowe -interaktywna publikacja Model Dostępnej Szkoły

Ważne do: 2020-08-18
Dodano: 2020-08-07

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi polegającej na:

  1. redakcji, opracowaniu graficznym, łamaniu, korekcie poskładowej i przygotowaniu tekstu publikacji „Modelu Dostępnej Szkoły” (dalej model) na potrzeby opublikowania w internecie (www) pod adresem www wg uznania Zamawiającego, a także opracowaniu i wykonaniu publikacji interaktywnej prezentującej model w formie strony internetowej, wg. wytycznych Zamawiającego, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
  2. usługa składać się będzie z następujących elementów:
  • a) dokonanie redakcji językowej przekazanego przez Zamawiającego tekstu „Modelu Dostępnej Szkoły” oraz przygotowanie publikacji w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie (.doc) oraz w formacie pdf możliwej do zawieszenia na stronie internetowej
  • b) opracowanie i wykonanie publikacji interaktywnej prezentującej model w formie strony internetowej.

Ofertę prosimy podać w kwocie netto oraz brutto. 

Źródło finansowania: Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Projekt „Dostępna szkoła”.

Osoby uprawnione do kontaktu:

Daniel Prędkopowicz, tel 22 450 97 68, adres e-mail: dpredkopowicz[at]cofund.org.pl

Termin składania ofert:

Oferty należy przekazać w terminie do: 18 sierpnia 2020 r. do godz. 23.59.