Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nr 20/BZP/ASPE/FFW/2022

Ważne do: 2022-10-23
Dodano: 2022-09-20

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 20/BZP/ASPE/FFW/2022 na realizację szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla asystentów uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych [ASPE] w ramach projektu Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż zostało rozstrzygnięte.

Wybrano ofertę Pracownia Psychologiczna SURGE – Anna Jastrzębska jako najkorzystniejszą.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym zapytaniem.