Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/DWES/RAD/FFW/2018

Ważne do: 2018-07-27
Dodano: 2018-06-07

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym numer Nr 01/DWES/RAD/FFW/2018 z dnia 18-05-2018 roku na:

usługi marketingowe dla uczestników Projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 wybrana została oferta złożona przez firmę:

 

Malaja Joanna Surowiec.

 

Była to jedyna oferta, jaka wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Informujemy, że zostały spełnione wymagane kryteria formalne dla realizacji wszystkich usług za wyjątkiem usługi wykonania neonów (B7), na którą nie wybrano Wykonawcy.