Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 37/BZP/DWES/FFW/2023

Ważne do: 2023-12-17
Dodano: 2023-12-01

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 37/BZP/DWES/FFW/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. na materiały promocyjne zostało rozstrzygnięte.

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy: Studio Mrówka Joanna Foryś-Maziak.

Jako spełniająca kryteria, złożona w terminie i najkorzystniejsza.