Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 39/BZP/DWES/FFW/2023

Ważne do: 2023-12-12
Dodano: 2023-12-04

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe nr 39/BZP/DWES/FFW/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. na materiały na spotkania szkoleniowo-informacyjne zostało rozstrzygnięte.

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy: Podarowane.pl Biedrzycki Spółka Jawna.
Jako spełniająca kryteria, złożona w terminie i najkorzystniejsza.