SPROSTOWANIE dotyczące zapytania ofertowego Nr 3/DW-OWES/FFW/2017

Ważne do: 2017-08-04
Dodano: 2017-07-25

Dotyczy: zapytanie ofertowe Nr 3/DW-OWES/FFW/2017 z dnia 18  lipca 2017 na: Usługa hotelowa i gastronomiczna podczas spotkania branżowego dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowana w ramach projektu „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W kryterium oceniającym:  Warunki anulacji miejsc hotelowych omyłkowo wpisano 10 pkt zamiast 15 pkt za punktację dotyczącą rozliczenia umowy po kosztach wykorzystania z usługi zgodnie z faktyczną liczbą wykorzystanych miejsc.

Jest: 10 pkt -  rozliczenia umowy po kosztach wykorzystania z usługi zgodnie z faktyczną liczbą wykorzystanych miejsc
Powinno być : 15 pkt -  rozliczenia umowy po kosztach wykorzystania z usługi zgodnie z faktyczną liczbą wykorzystanych miejsc.

Łączna maksymalna liczba punktów za to kryterium nie zmienia się wynosi 15.
Pozostałe zapisy nie podlegają zmianie.