ANULOWANE: Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych

Ważne do: 2015-12-17
Dodano: 2015-12-10

Procedura wyboru firmy w związku z zapytaniem ofertowym nr 5/BWM/FFW/2015 na „Sukcesywną rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na potrzeby projektów międzynarodowych realizowanych przez Fundację Fundusz Współpracy została anulowana.  Niniejszym przedstawiamy ponownie zapytanie ofertowe na ten temat nr 1/BWM/FFW/2016