Świadczenie usług utworzenia, utrzymania, rozwoju oraz wsparcia technicznego systemu www.inwestujwrozwoj.pl

Ważne do: 2017-07-01
Dodano: 2017-06-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług utworzenia, utrzymania, rozwoju oraz wsparcia technicznego systemu www.inwestujwrozwoj.pl

Źródło finansowania: Projekt „Pożyczi na kształcenie” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Osoba uprawniona do kontaktu: Jacek Ostrowski, adres e-mail: jostrowski@cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 30 czerwca 2017 r. do godz. 24.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy