Szukamy osoby na stanowisko Promotora/Promotorki innowacji

Ważne do: 2022-07-29
Dodano: 2022-06-15

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu Śląska Przestrzeń Innowacji poszukuje Promotora/Promotorki innowacji

Kogo poszukujemy:

Poszukujemy osoby, która wesprze nasz zespół w rozwinięciu i upowszechnieniu innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w projekcie. Szukamy osoby z doświadczeniem w realizacji lub rzecznictwie innowacji społecznych ze zdolnością redagowania tekstów i tworzenia prostych materiałów promocyjnych, która dołączy do zespołu projektowego w biurze w Warszawie.

Zakres zadań:

  • Praca koncepcyjna nad rozwinięciem modeli innowacji społecznych w celu ich upowszechnienia, w tym udział w opracowaniu pakietów wdrożeniowych dla podmiotów zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań.
  • Wybór kanałów promocji i przygotowywanie materiałów promujących innowacje społeczne inkubowane w ramach projektu, w tym pisanie i redagowanie tekstów na stronę internetową projektu, do social media i na portale branżowe, przygotowywanie prostych elementów graficznych (Canva)
  • Współpraca z podwykonawcami (grafikami, filmowcami itp.),
  • Współpraca z innowatorami w celu odebrania produktów innowacji oraz w zakresie prowadzenia procesu upowszechnienia (dla min. 4 wybranych innowacji)
  • Współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie spraw związanych z przekazaniem produktów innowacji i upowszechnieniem 
  • Udział w projektowaniu wdrożeń u podmiotów zamawiających innowacje społeczne w ramach projektu – województwo śląskie
  • Promocja i rzecznictwo dalszego upowszechnienia wypracowanych rozwiązań, w tym organizacja spotkań z potencjalnymi interesariuszami rozwiązań
  • Współorganizacja wydarzeń upowszechniających, przygotowywanie merytoryczne spotkań oraz ich prowadzenie – w projekcie zaplanowano organizację min. 16 spotkań, w każdym z województw 
  • Inne zadania związane z upowszechnieniem innowacji społecznych wypracowanych w trakcie projektu – do uzgodnienia z Kierowniczką projektu.

 

Wymagania:

Wykształcenie:


- wykształcenie wyższe w obszarze nauk społecznych, ekonomicznych lub pokrewnych


Doświadczenie (obligatoryjne)


- co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności rzeczniczej, fundraisingu, public relations

- doświadczenia w wystąpieniach publicznych 

- doświadczeniu we współpracy z JST, instytucjami publicznymi

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji bądź upowszechniania projektów innowacyjnych (dotyczących nowych rozwiązań społecznych).

Dodatkowo
 

- dyspozycyjność w zakresie wyjazdów służbowych

- samodzielność i kreatywność

- biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel, programy do komunikacji zdalnej)

- umiejętności graficzne, obsługa narzędzi typu Canva, Photoshop oraz znajomość Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków EFS będą dodatkowym atutem!

Co oferujemy:

• zatrudnienie na umowę o pracę, w wymiarze 1 etatu, na czas określony do 30 września 2023
• wynagrodzenie w wysokości 5 000 – 6 500 zł brutto/miesięcznie w zależności od posiadanego doświadczenia
• pracę hybrydową (3 dni w biurze Fundacji w Warszawie i 2 dni zdalne w tygodniu)
• pracę w środowisku innowacji społecznych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę podać nazwę stanowiska: Specjalisty/Specjalistki ds. projektów grantowych

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 30 czerwca 2022 r., na adres mailowy: ktrzaska@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”