Szukamy osoby na stanowisko Specjalista_tka ds. reintegracji zawodowej i społecznej

Ważne do: 2022-07-29
Dodano: 2022-07-21

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 4” zatrudni Specjalistę/tkę ds. reintegracji (umowa cywilnoprawna).

Kogo poszukujemy:

Poszukujemy osoby do pracy w charakterze specjalisty/tki ds. reintegracji zawodowej i społecznej. Praca z osobami zatrudnionymi na stanowiskach dotacyjnych w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie  ostrołęckim, powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski.

 

Zakres zadań:

Usługi specjalistyczne w zakresie reintegracji skierowane będą do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Zakres świadczonych usług będzie obejmował:

 1. Udział w procesie rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie poprzez:
  • przeprowadzenie rozmowy indywidualnej oceniającej predyspozycje i motywację potencjalnych uczestników,
  • sporządzenie rekomendacji do uczestnictwa w projekcie, zawierającej ewentualne uwagi dotyczące deficytów do wyrównania,
  • udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Wsparcie uczestników:
  • opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika oraz monitorowanie jej realizacji,
  • prowadzenie konsultacji oraz motywowanie uczestników (w szczególności do podjęcia 
   i utrzymania zatrudnienia),
  • prowadzenie spotkań, zajęć i warsztatów (indywidualnych oraz grupowych) kształtujących umiejętności miękkie i kompetencje potrzebne na rynku pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • podejmowanie działań w odpowiedzi na pojawiające się trudności, w szczególności mogących wpłynąć na podjęcie i utrzymanie miejsca pracy.
 3. Współpracę z instytucjami:
  • konsultacje i współpraca z kadrą zarządzającą PES i PS w zakresie dostosowania miejsca pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika,
  • współpraca z kadrą projektu OWES,
  • współpraca oraz nawiązywanie kontaktu z innymi instytucjami pomocowymi w celu rozwiązywania bieżących problemów mogących mieć wpływ na podjęcie i utrzymanie miejsca pracy przez uczestnika projektu. 

 

Wymagania:

Posiadanie minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego w pracy na rzecz reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane: Psychologia).

Minimum 80 h przeprowadzonych zajęć/szkoleń/warsztatów dla grupy docelowej projektu (m.in. klienci OPS, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością) w latach 2019-2022.

Posiadanie przez kandydata dyplomu/certyfikatu doradcy zawodowego/personalnego – opcjonalnie.

Co oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej do dnia 31.12.2023 r. na maksymalną liczbę godzin: 143.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz dokumentów potwierdzających wymagania wraz ze stawką godzinowa brutto na adres mowes@mowes.pl do dnia 29.07.2022 roku.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”