Szukamy Specjalisty_tki ds. audytu i kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych

Ważne do: 2022-12-31
Dodano: 2022-04-28

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z rozwojem działalności w zakresie audytu i kontroli projektów finansowanych ze środków publicznych poszukuje osób do pracy na stanowisku: specjalista/główny specjalista

nr referencyjny: 1/BWSP/2022 

miejsce pracy: w siedzibie Fundacji - budynek biurowy położony jest w Warszawie Śródmieściu przy ul. Górnośląskiej 4a (Solec)oraz na terytorium całego kraju (kontrole wyjazdowe w siedzibie beneficjenta)

forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu (lub w mniejszym wymiarze etatu, w zależności od preferencji kandydata), zadaniowy tryb pracy (elastyczne godziny pracy).

Na czym polegać będzie twoja praca?

 • Prowadzenie (samodzielne lub we współpracy w zespole) czynności z zakresu kontroli / audytu / weryfikacji wniosków beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków europejskich, realizowanych na rzecz różnych instytucji Zlecających, zarówno zdalnie jak i w siedzibie beneficjenta.
 • Przygotowywanie planów kontroli i monitorowanie realizacji poszczególnych zleceń.
 • Przygotowywanie raportów z odbytych wizyt kontrolnych i monitorujących.
 • Komunikacja z przedstawicielami instytucji zlecającymi, beneficjentami projektów i innymi zespołami kontrolnymi

Czego oczekujemy?

 • wykształcenia wyższego, 
 • doświadczenia w przeprowadzeniu min. 10 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, o wartości brutto każdego z projektów nie mniejszej niż 200 000,00 zł (na potwierdzenie powyższego warunku należy przygotować zestawienie zrealizowanych kontroli lub audytów)
 • rzetelności, odpowiedzialności, samodzielności i decyzyjności,
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy i zaangażowania w wykonywaną pracę
 • radzenia sobie z wielozadaniowością
 • znajomości pakietu MS Office w zakresie aplikacji WORD i EXCEL oraz swobody w wykorzystywaniu narzędzi do pracy zdalnej,
 • posiadania podstawowej wiedzy na temat zasad finansowania projektów UE,
 • podstawowej znajomości prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,
 • gotowości do wyjazdów służbowych

Dodatkowe atuty:

 • Uprawnienia zawodowe w zakresie audytu,
 • Wykształcenie na kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość lub pokrewnym,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu w pracy Google Workspace,
 • Prawo jady kat. B,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym).

Co oferujemy?

 • Wynagrodzenie zasadnicze adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia,
 • Przejrzysty i motywujący system premiowania (wysokość nagród uzależniona od efektów),
 • Dodatkowe świadczenia pracownicze: PPK, ubezpieczenie grupowe – polisa na życie, możliwość korzystania z pakietów Enelmed, z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz z programu MultiSport,
 • Przyjazna przestrzeń biurowa (remont części wspólnej zakończony w 2022 r.) położona w doskonałej lokalizacji.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie aktualnego CV w formacie pdf, na adres: cofund@cofund.org.pl


W tytule maila prosimy umieścić numer referencyjny ogłoszenia oraz imię i nazwisko kandydata, zgodnie ze wzorem: „1/BWSP/2022 – Adam Nowak”.

Szczegółowe informacje na temat zakresu naszej działalności można uzyskać po adresem: https://cofund.org.pl/obszary-dzialalnosci/wsparcie-sektora-publicznego

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Fundusz Współpracy danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”