Usługa noclegowo-gastronomiczna podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 21-23 sierpnia 2020 roku

Ważne do: 2020-08-17
Dodano: 2020-08-08

Zapytanie jest ogłoszone w ramach projektu „Forest School Center”, współfinansowanego ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nr 30/FSC/FFW/2020

Celem „Forest School Center” jest opracowanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej oraz jego wdrożenie.

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i miejsca do spotkań grupowych dla łącznie 30 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, w tym dla 30 uczestników warsztatów organizowanych w dniach 21-23 sierpnia 2020 r.

Pełne zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty - w Załączniku.

Zapytanie w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257906