Usługi specjalistyczne w zakresie reintegracji (06/DWES/CIE/FFW/2020)

Ważne do: 2020-11-26
Dodano: 2020-11-18

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Zapytanie ofertowe nr 06/DWES/CIE/FFW/2020

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych w zakresie reintegracji w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia: Województwo mazowieckie - subregion ciechanowski, powiaty: ciechanowski, pułtuski, płoński, żuromiński, mławski.

Zamówienie realizowane będzie w terminie do 30.04.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 26 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz załączniki niezbędne do przygotowania oferty: