Współpraca na rzecz Funduszu 4Impact wspierającego kobiety w podnoszeniu kompetencji cyfrowych/IT i powrocie na rynek pracy

Ważne do: 2021-05-25
Dodano: 2021-05-18

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części: 

Część 1: pozyskanie potencjalnych pracodawców, którzy poprzez podpisanie umowy z Zamawiającym zadeklarują zatrudnienie łącznie do 15 kobiet – uczestniczek projektu SIV, na stanowiska, na których wykorzystywane są kompetencje cyfrowe/IT.

Część 2: przeprowadzenie szkoleń online z obszaru kompetencji cyfrowych/IT dla 20 kobiet – uczestniczek projektu SIV (w tym 15 kobiet, które znajdą zatrudnienie, o którym mowa w części 1 Zamówienia + 5 dodatkowych osób), w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i pozyskanych pracodawców.

Część 3: pozyskanie partnerów, którzy przekażą wsparcie finansowe na rzecz rozwoju funduszu 4Impact tj. inwestorów społecznych, których fundusze będą przeznaczone na działania umożliwiające kobietom powrót na rynek pracy.

Źródło finansowania: Projekt „Social Impact Vouchers”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Aleksandra Zabłocka, tel. 697 747 787, e-mail: azablocka[at]cofund.org.pl
Pani Katarzyna Jagiełło, tel. 798 371 312, e-mail: kjagiello[at]cofund.org.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 25 maja 2021 r. do godz. 23.59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – współpraca 4Impact
2. Wzór Oferty – współpraca 4Impact
3. Opis Przedmiotu Zamówienia – współpraca 4Impact
4. Brief - współpraca 4Impact